Aykırı Nedir?

Alışılmışa, doğru olarak kabul edilmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir
Örnek: Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hâllerde Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir. AnayasaÇapraz, ters.Gidilen yol üzerinde olmayıp gidiş yönüne ters düşenBütün noktaları aynı düzlemde bulunmayan.Ses ve şekil bilgisi bakımından dilin genel kuralları dışında kalan, istisna oluşturan. Türkçede aitlik eki +ki’nin kuralaaykırı olarak kalın sıradan ünlü taşıyan kelimelerle de hep ince, (-l)yor / (-U)yor şimdiki zaman kipi ekinin ince sıradan kelimelere de hep kalın gelişi gibi: arkada+ki, okulda+ki, onun+ki, sokakta+ki; bil-i-yor, gör-ü-yor, ver-i-yor vb.T. : müstesna

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Abeslik
Abıhayat
Ölümsüzlük
Abıkevser
Kevser
Abide
Anıt
Abideleşme
Anıtlaşma
Abideleşmek